Werkwijze

1. Eerste Gesprek

In een eerste gesprek van ongeveer een uur maak je samen met Anja duidelijk wat er speelt en waar je aan wilt werken. Je achtergrond en huidige situatie zullen hierbij aan bod komen. Als het klikt, bespreek je of en zo ja, op welke manier een vervolgtraject zinvol is.

2. Vervolgtraject

Afhankelijk van de coachingsvraag bestaan de trajecten meestal uit 4 tot 12 sessies van 1 tot 1,5 uur. De periode tussen 2 sessies stellen wij in overleg vast. Doorgaans is deze maximaal 4 weken. Daarnaast kunnen er afspraken gemaakt worden over telefonisch contact of contact per e-mail. Natuurlijk evalueren we samen regelmatig of we op de juiste weg zitten.

3. Locatie

De gesprekken vinden plaats op het praktijkadres van InnerOut of, indien van toepassing, bij je werkgever. We kunnen natuurlijk ook uitwijken naar andere locaties, zoals het strand, het bos of een café. Het gaat erom dat jij je op je gemak voelt in een bepaalde omgeving, want dan is de kans van slagen het grootst.

4. Vergoedingen en Tarieven

Informeer vooraf bij de eigen verzekeraar of coachings- en counselingtrajecten worden vergoed. Een dergelijk traject komt namelijk in bepaalde gevallen voor vergoeding in aanmerking. InnerOut hanteert verschillende tarieven voor particulieren en bedrijven. Neem voor meer informatie contact op met Anja de Leeuw.

5. Samenwerking

Op het gebied van zakelijke coaching werkt Anja samen met Horton International in Amsterdam. InnerOut is aangesloten bij de NOBCO en werkt volgens de ethische gedragscode van deze vereniging.

Copyright 2020 InnerOut | Alle Rechten Voorbehouden | First Aid Marketing