Werkwijze

1. Eerste Gesprek

Tijdens het eerste persoonlijke contact bespreekt u samen met Anja of het gaat om individuele- of teamcoaching, wat er precies speelt en wat de coachvraag is. Als er een klik is, bespreekt u wanneer en op welke wijze invulling gegeven kan worden aan het coachingstraject. Ook geeft zij een indicatie van de kosten.

2. Voorstel

In aansluiting op het eerste gesprek, ontvangt u van Anja een voorstel op maat. Zodra u hiermee akkoord bent gegaan, kan het coachingstraject worden ingepland.

3. Locatie

Individuele sessies vinden plaats op een coach-locatie van InnerOut, bij de werkgever of op een, nader te bepalen, andere locatie.

Teamcoachsessies vinden doorgaans plaats off-site en worden vaak gecombineerd met een leuke teamactiviteit. De locatie is dan ook in overleg.

4. Tarieven

InnerOut heeft voor zakelijke coaching een andere tariefstelling dan voor particuliere begeleiding. Neem voor meer informatie contact op met Anja.

5. Samenwerking

Op het gebied van zakelijke coaching heeft Anja een professioneel samenwerkingsverband met Horton International in Amsterdam.

InnerOut is aangesloten bij de NOBCO en werkt volgens de ethische gedragscode van deze vereniging.

6. Algemene Voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden.

Copyright 2020 InnerOut | Alle Rechten Voorbehouden | First Aid Marketing